สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 25582015-07-14
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2558” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ”วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 news!2015-07-09
.....................................................
   การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 25582015-07-03
.....................................................
   ชาวกรมวิทย์ฯ แบ่งปันสิ่งของเพื่อผู้ต้องขังหญิงและลูกน้อยในเรือนจำคลองเปรม วันที่ 1 กรกฎาคม 25582015-07-02
.....................................................
   ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเสียง วันที่ 25 มิถุนายน 25582015-06-26
.....................................................
   ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 -16 มิถุนายน พ.ศ. 25582015-06-17
.....................................................
   ผู้เชียวชาญจาก WHO SEARO มาประเมินความพร้อมรอบรับการระบาดของอีโบลาด้านห้องปฏิบัติการ2015-06-15
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน” Vaccine Preventable Infections Surveillance: (VPIS) วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 25582015-06-11
.....................................................
   การฝึกอบรม "สมรรถนะบุคลากรต่อคุณภาพบริการ" วันที่ 5-6 มิถุนายน 25582015-06-09
.....................................................
   The 14th Conference of the International Society of Travel Medicine 24-28 May 2015, Quebec City ,Canada2015-06-04
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 21/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 Next Last