สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   โรคไลม์ (Lyme disease)2019-07-18
.....................................................
   เชื้ออะมีบา Dientamoeba fragilis2019-07-11
.....................................................
   ไข้หูดับ2019-05-21
.....................................................
   ภัยร้ายใกล้ตัว...เชื้อโรคในห้องน้ำ2019-05-15
.....................................................
   โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)2019-05-13
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมประกันคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุน การเข้าถึงบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์2019-04-19
.....................................................
   การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ2019-01-03
.....................................................
   วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
.....................................................
   ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
.....................................................
   ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/11 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last