สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   น.พ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอรับพรปีใหม่ 2558 จากผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-01-16
.....................................................
   การแข่งขันกีฬาสามัคคี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 25572015-01-16
.....................................................
   บุคลากร สวส.ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2558 และมอบรางวัล โครงการ “ประทับใจ กดไลด์ ให้คะแนน” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 25582015-01-16
.....................................................
   คณะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ BSL3 ตรวจเชื้ออีโบล่า และโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 15 ธันวาคม 25572014-12-18
.....................................................
   กรมวิทย์ฯ มอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นแห่งที่ 22014-11-28
.....................................................
   การปฏิบัติงานร่วมกับ ศวก เชียงราย โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา วันที่ 3 พฤศจิกายน 25572014-11-14
.....................................................
   ประกาศผล โครงการ “ประทับใจ ... กดไลค์ ... ให้คะแนน” ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗2014-11-03
.....................................................
   พิธีลงนามข้อตกลงนำ "ลาวาซีโอไลท์" กำจัดลูกน้ำยุงสู่ตลาดค้าปลีก วันที่ 28 ตุลาคม 25572014-10-29
.....................................................
   กรมวิทย์ฯ มอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 25572014-10-29
.....................................................
   นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 15 ตุลาคม 25572014-10-15
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 17/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last