สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การปฏิบัติงานโครงการพัฒนางานตรวจวัณโรคของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต2014-04-08
.....................................................
   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เมื่อ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗2014-02-28
.....................................................
   การตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็วด้วยวิธี Real-time PCR และ Molecular assay เมื่อวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2014-02-19
.....................................................
   การประชุมประจำปีโครงการ "Strengthening Thailand's Influenza Surveillance Network to Support Influenza Control Policy and Improve Pandemic Preparedness" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗2014-02-06
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิจัย” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖2013-12-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูความรู้ของเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยไวรัสเดงกีทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖2013-11-25
.....................................................
   Susan Best , Director of National Serology Reference Laboratory, Australia เยี่ยมชมสถาบันฯ และ หารือเรื่อง HIV test kit evaluation, HIV EQAS เมื่อวันที่ 19 พย. 25562013-11-21
.....................................................
   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” วันที่ 26-28 สิงหาคม 25562013-09-25
.....................................................
   การฝึกอบรมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-29
.....................................................
   การอบรมเรื่อง"ความรู้พื้นฐานการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ" เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-27
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 17/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 Next Last