สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การประชุมและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง เครื่องมือฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk Management Training Toolkit) วันที่ 22-23 ธันวาคม 25572015-05-25
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า 24-25 พฤศจิกายน 25572015-05-25
.....................................................
   MOU BETWEEN DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES,THAILAND AND RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY,JAPAN MAY 7,20152015-05-08
.....................................................
   การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 “สุขภาพโลก สุขภาพเรา เข้าใจในระบบคุณภาพ” วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-28
.....................................................
   สัมมนา"การส่งเสริมจริยธรรม และความสามัคคีของ สวส." วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-27
.....................................................
   การอบรมความรู้พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับพนักงานห้องทดลอง วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 25572015-04-24
.....................................................
   การอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง ความปลอดภัยในการขนส่งตัวอย่างเชื้ออันตรายสำหรับ พนักงานขับรถ วันที่ 6-7 ตุลาคม 25572015-04-24
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 15-17 ก.พ.582015-04-24
.....................................................
   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำและ ลงนามในข้อตกลงร่วมมือวิจัย 5 ปี2015-04-07
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการติดเชื้อ ประจำปี 2558 วันที่ 12-13 มีนาคม 25582015-03-24
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 15/16 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 Next Last