สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-15
.....................................................
   การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานวิจัยรอบ 10 เดือน ประจำปี 2559 โครงการวิจัยตามกลุ่มงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 8-9 สิงหาคม 25592016-08-11
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคอุบัติใหม่และเชื้ออันตรายในประเทศไทย (Strengthening Laboratory Capacity for Emerging and Dangerous Pathogens in Thailand) วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙2016-07-07
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย" วันที่ 2-3 มิถุนายน 25592016-06-06
.....................................................
   กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า Biorisk นำพาสู่อาเซียน วันที่ 29 เมษายน 25592016-05-04
.....................................................
   งานสัมมนา พื่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีที่29 นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า Biorisk นำพาสู่อาเซียน วันที่ 29 เมษายน 25592016-05-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา วันที่ 28 -29 มีนาคม 2559 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี2016-03-29
.....................................................
   งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี2016-03-22
.....................................................
   การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2559 "COLLABORATIVE NETWORKS: KEY FACTORS FOR SUCCESS" เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 25592016-03-17
.....................................................
   การสัมมนาวิชาการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25592016-02-29
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 14/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last