สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   ชาวกรมวิทย์ฯ แบ่งปันสิ่งของเพื่อผู้ต้องขังหญิงและลูกน้อยในเรือนจำคลองเปรม วันที่ 1 กรกฎาคม 25582015-07-02
.....................................................
   ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเสียง วันที่ 25 มิถุนายน 25582015-06-26
.....................................................
   ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 -16 มิถุนายน พ.ศ. 25582015-06-17
.....................................................
   ผู้เชียวชาญจาก WHO SEARO มาประเมินความพร้อมรอบรับการระบาดของอีโบลาด้านห้องปฏิบัติการ2015-06-15
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน” Vaccine Preventable Infections Surveillance: (VPIS) วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 25582015-06-11
.....................................................
   การฝึกอบรม "สมรรถนะบุคลากรต่อคุณภาพบริการ" วันที่ 5-6 มิถุนายน 25582015-06-09
.....................................................
   The 14th Conference of the International Society of Travel Medicine 24-28 May 2015, Quebec City ,Canada2015-06-04
.....................................................
   นิทรรศการ วันอาเซียนเดงกีเดย์ วันที่ 15 มิถุนายน 25582015-06-16
.....................................................
   การประชุมทบทวนคู่มือทางห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย วันที่ 12-13 พฤษภาคม 25582015-05-26
.....................................................
   GHSA Meeting on "Step towards Regional Strategic Collaboration in Asia-Pacific on Workforce Development, National Laboratory System Strengthening & Antimicrobial Resistance Prevention to Respond Global Challenges" 6-8 May 20152015-05-26
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 13/15 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 Next Last