สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน ” 15 มีนาคม 25562013-03-18
.....................................................
   ภาพการฝึกอบรมการจัดการเรือดและแมลงรบกวนในโรงแรมแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 25562013-03-12
.....................................................
   ภาพการฝึกอบรมแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 25562013-03-12
.....................................................
   ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.562013-03-11
.....................................................
   ประชุมต้อนรับและรับฟังนโยบาย ท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ.วารุณี จินารัตน์ วันที่ 5 มีนาคม 25562013-03-05
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การฟื้นฟูเทคนิคการตรวจวินิจฉัย โรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี PCR” ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
   การปฏิบัติงานโครงการ "สุขภาพดี แท็กซี่ไทย" การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi)2013-01-16
.....................................................
   การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการจัดการตัวเรือดที่ดื้อต่อสารเคมีแบบบูรณาการ2012-12-12
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโครงการด้านโรค” ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ.เชียงราย2012-12-06
.....................................................
   การสัมมนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2012-11-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 12/17 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 Next Last