สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   กรมวิทย์ฯ เปิดตัวชุดตรวจยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา2014-08-27
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา2014-08-27
.....................................................
   ส่องชุดตรวจเชื้อ “อีโบลา” กรมวิทย์เสนอสร้าง “แล็บนิรภัย” ตรวจไวรัสร้ายแรง2014-08-27
.....................................................
   กรมวิทย์ฯนำรอง ใช้กับดักผ้า SASA99 เทคโนโลยีกำจัดเหลือบและแมลงนำโรคต่างๆ2014-08-06
.....................................................
   สธ.พัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ2014-08-02
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับกลยุทธ์การควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข2014-07-25
.....................................................
   สธ.สร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการด้านคนและสัตว์ รับมือหวัดนก-โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)2014-05-06
.....................................................
   สารพัดวิธีรับมือ 'ยุงระบาด' (ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ช่อง voice tv )2014-04-03
.....................................................
   กรมวิทย์ฯ แนะใช้สารกำจัดยุงที่เหมาะสม (รายการ สโมสรสุขภาพ ช่อง ออกอากาศ เมื่อ วันที่ 31 มี.ค.57 เวลา 9.30 น. )2014-04-02
.....................................................
   ภาพข่าว: นวัตกรรมกำจัดยุงรายแรกของโลก2014-04-01
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 11/19 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 Next Last