สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (7 เมษายน 2564)2021-04-08
.....................................................
   KM ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต2021-04-02
.....................................................
   การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวัณโรคในเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อตรวจค้นหาวัณโรครายใหม่ด้วยวิธี TB-LAMP2021-03-30
.....................................................
   โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 12021-04-01
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Thai NIH 4.0 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ทับขวัญ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี2021-03-19
.....................................................
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (12 มีนาคม 2564)2021-03-15
.....................................................
   กรมวิทย์ฯ จัดอบรมการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ผ่าน Virtual Conference2021-03-12
.....................................................
   การประชุมดูงานทางด้านกลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์และกลุ่มแบคทีเรียทางการแพทย์ ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย2021-03-11
.....................................................
   การอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง การสอบเทียบ ตรวจสอบและบำรุงรักษา Piston pipette รุ่น 22021-03-10
.....................................................
   การอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง การสอบเทียบ ตรวจสอบและบำรุงรักษา Piston pipette รุ่น 12021-03-10
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/28 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next Last