สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนธันวาคม 25632020-12-28
.....................................................
   ขอเชิญร่วมประกวด สโลแกน & Backdrop ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่2020-12-01
.....................................................
   จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 25632020-11-26
.....................................................
   การประชุมประสานความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการนำนวัตกรรม "ทีบีแลมป์" ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร2020-11-11
.....................................................
   ชุดตรวจหายีนอัลฟ่าธาลัสซีเมียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมาตรฐานสหภาพยุโรป พร้อมจำหน่ายต่างประเทศ2020-10-29
.....................................................
   คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-10-28
.....................................................
   นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-10-15
.....................................................
   จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกันยายน 25632020-10-01
.....................................................
   สวส. เชิญชวนห้องปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test2020-10-01
.....................................................
   สวส. ให้บริการ new normal ด้วย iLabPlus เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-09-28
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/19 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next Last