สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย2020-10-08
.....................................................
   ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในประชากรไทย (ฺBaseline levels of Lead , Cadmium , Mercury and Arsenic in Thai population)2020-09-17
.....................................................
   โรคพยาธิตัวตืด (Teaniasis)2020-08-14
.....................................................
   Toxoplasmosis2020-02-26
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคปอดอักเสบเฉียบพลันในจีน2020-01-06
.....................................................
   โรคไลม์ (Lyme disease)2019-07-18
.....................................................
   เชื้ออะมีบา Dientamoeba fragilis2019-07-11
.....................................................
   ไข้หูดับ2019-05-21
.....................................................
   ภัยร้ายใกล้ตัว...เชื้อโรคในห้องน้ำ2019-05-15
.....................................................
   โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)2019-05-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/11 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last