สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402019-08-06
.....................................................
   กับดักไข่ยุง LeO Trap นวัตกรรมพิชิตยุงลาย Rama Health Talk2019-08-05
.....................................................
   จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 25622019-07-31
.....................................................
   สธ. คิดค้นนวัตกรรม กับดัก LeO-Trap ฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ทั้งหมด2019-07-30
.....................................................
   สธ. พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรค ตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ราคาถูก2019-07-30
.....................................................
   การตรวจบริการวัณโรควิธี IGRA2019-07-01
.....................................................
   ปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ปี พ.ศ. 25622019-05-29
.....................................................
   ผลการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-03-25
.....................................................
   คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-09-28
.....................................................
   โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last