สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

แบบขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิฉิจฉัย
แบบส่งตัวอย่างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วินิจฉัยโรคติดเชื้อ Cytomegalovirus
วินิจฉัยโรคติดเชื้อ Epstein-Barr virus
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกี ไข้ปวดข้อออกผื่นชิกุนกุนยา
วินิจฉัยกลุ่มอาการโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
วินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ
วินิจฉัยโรคหัด
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากสมองสัตว์
วินิจฉัยระดับแอนติบอดีต่อไวรัสพิษสุนัขบ้า
วินิจฉัยผู้ป่วยอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP) โปลิโอ
วินิจฉัยผู้ป่วยอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP)
วินิจฉัยเอนเตอโรไวรัส
วินิจฉัยโรคเยื่อบุตาอักเสบ
วินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัส
วินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน
วินิจฉัยโรคคางทูม
วินิจฉัยโรคสุกใส (chicken pox)โรคงูสวัด (herpes zoster)
วินิจฉัยโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจ
(ไวรัสอินฟลูเอนซา ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา ไวรัสอาร์-เอส ไวรัสอะดิโน)
วินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
วินิจฉัยโรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย
วินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส
วินิจฉัยโรคเรื้อน
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดแมลงและพาหะนำโรค
ตรวจสอบยืนยันชนิดแมลง
ตรวจหาสารพิษ
วินิจฉัย TORCH
ตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมี
ตรวจหาเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และ CD8
ตรวจวินิจฉัยเชื้อบักเตรี, เชื้อรา และพาราสิต
ตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวีรายบุคคล
ตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส
Request for Rabies Neutralizing Antibody Test in Animal
วินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
วินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
วินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่
แบบแจ้งความประสงค์ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ
ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิด
วินิจฉัยโรคเริม (Herpes Simplex Virus)
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1 และ Beta thalassemia