ข้อคิด สะกิดใจ

 

ข้อคิด สะกิดใจ ประจำเดือนเมษายน

 

พลังของคำว่า “พอ”

 

แค่รู้จักพอ เท่านี้คุณก็มีความสุขมากขึ้นแล้ว


มีเท่าไรไม่ใช่ตัววัดความสุข พอเมื่อไรต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความสุข


แค่ฝึกให้ใจรู้จักความพอดี พอใจในสิ่งที่ตนมี เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

 

ข้อคิด สะกิดใจ ประจำเดือนพฤษภาคม

 

ข้อคิด สะกิดใจ ประจำเดือนมิถุนายน