สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MIMC2014 (Medical Insects Management and Control) แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศผล โครงการ “ประทับใจ ... กดไลค์ ... ให้คะแนน” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (มกราคม-มีนาคม)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การเปิดบริการ "การตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการ Real-time PCR"
แนวทางการเก็บและการนำส่งตัวอย่างผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Severe Respiratory Disease associated with Novel Corona Virus ) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Read more...

VDO

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ชมรมจริยธรรม

ชมรมจริยธรรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

จดหมายข่าว สวส.

วารสารจดหมายข่าว NIH Newsletter สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ


ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก


Download logo
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550