สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH FACT SHEET

การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ2016-02-05
โรคไข้ซิกา2016-02-02

จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาวได้อย่างไร?2015-12-04
โรคโปลิโอและการเกิดโรคจากวัคซีนกลายพันธุ์2015-10-19
กรมวิทย์เตรียมพร้อมแลปตรวจโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) รับผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจน์2015-10-09
แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish)2015-10-08
สถานการณ์ ไวรัสเอนเตอโร ๗๑ (Enterovirus 71) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘2015-09-14
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดทั้งประเทศ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติขั้นสูงปี ๒๕๕๘2015-08-25
มารู้จักไข้กาฬหลังแอ่นกันเถอะ2015-07-13
เตือนภัย....เห็ดพิษ2015-06-21
พิษจากเมล็ดมันแกว2015-05-18
พิษภัยจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด2015-05-01

ดูทั้งหมด...


     

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การแข่งขันกีฬาสามัคคี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 25582016-01-05

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา 21-22 ธันวาคม 25582016-01-05
การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18 ธันวาคม 25582015-12-29
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี 17-18 ธันวาคม 25582015-12-18
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 25582015-12-03
การประชุมอบรมการใช้โปรแกรม DOC วันที่ 24 พฤศจิกายน 25592015-12-01

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ไข้ซิกา (รายการคม ชัด ลึก ) เผยแพร่วันที่ 2 ก.พ. 20162016-02-05
ทดสอบประสิทธิภาพ "สารกำจัดยุง" (รายการครอบครัวข่าว 3) ที่ 22 มกราคม 25592016-01-28
Animals Speak แมลงดูดเลือด (รายการ Mahidol Channel มหิดล แชนแนล) เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 20162016-01-18

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับธันวาคม 25582016-01-05
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤศจิกายน 25582015-12-11
เกาะติดสถานการณ์ไข้เลือดออก (รายการบ้านพระรามสี่ ช่องทางออกอากาศ : [TV3 SD ช่อง28] ) วันที่ 02 ธันวาคม 25582015-12-02
ก้าวล้ำ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบสารเคมีกำจัดตัวเรือด - สำนักข่าวไทย ช่อง 9 MCOT เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ย. 20152015-12-02
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบซีโอไลท์ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครเพื่อสกัดกั้นไข้เลือดออก2015-11-27
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับตุลาคม 25582015-10-30
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับกันยายน 25582015-10-13
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 25582015-09-22

ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 25592016-01-18
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ "Collaborative Networks: Key Factors For Success" เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น2016-02-04

แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-12-23
รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
เปิดบริการ "การตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการ Real-time PCR" 2015-08-03

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

คลังความรู้

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 โครงการ IEIP-EID (Laboratory-based EID Surveillance)


  


ระบบสารสนเทศ สวส

ระบบการลงข่าวสารภายใน
ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณ
ระบบสารสนเทศการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งานระบบ

  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของฝ่าย
  สำหรับผู้วิเคราะห์
  สำหรับผู้รับรอง
  FAQ คำถามที่พบบ่อย
  บันทึกการทำงานที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือข้อผิดพลาด

ซีไอโอ


กฏหมายและข้อบังคับ

 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
 ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

Download logo 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
สถิติการเข้ารับชม

LINK

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

องค์การอาหารและยา
WHO 
thailandmedicalhub

สวทช
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ


More