สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

DIRECTOR

  

     

Dr. Ballang Uppapong
Director, National Institute of Health

Tel : 0-2951-0000-11 Ext. 99354-5