สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH FACT SHEET

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2017-11-20
เตือนภัยสุขภาพ : การเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทยกับโรคมือเท้าปาก2017-11-20
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้2017-11-20

อันตราย ?? ที่แฝงมากับฟองน้ำและแผ่นใยขัดล้างจาน2017-11-20
ความเป็นจริงของโรคมือเท้าปากในประเทศไทย2017-10-19
โรคแผลบูรูลี อัลเซอร์ (Buruli ulcer)2017-10-02
อหิวาตกโรค (Cholera)2017-11-13
สถานการณ์ยุงลายและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดทั้งประเทศ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติขั้นสูง ปี ๒๕๖๐2017-08-15
โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) และการตรวจวินิจฉัย2017-07-24
เห็ดพิษที่พบบ่อยในประเทศไทย2017-06-15
ไวรัสตับอักเสบ เอ2017-03-28
วีเอ็กซ์ (VX): สุดยอดมฤตยูร้ายอาวุธเคมี2017-02-28
การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส2017-02-03

ดูทั้งหมด...          

 

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 25602017-12-07
การตรวจเยื่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐2017-10-27
สวส. ร่วมใจ ถ่ายทอดความรู้ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 25602017-09-25

การจัดประชุม การนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10-11 สิงหาคม 25602017-09-19
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและปลวก วันที่ 17 สิงหาคม 25602017-08-22
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 25602017-08-04
โครงการจัดอบรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-06-23
การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 24 เมษายน 25602017-05-02

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤศจิกายน 25602017-12-07
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก LeO-Trap นวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลาย2017-09-25

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลชนะเลิศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 25602017-09-15
งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม วันที่ 11 กันยายน 25602017-09-12
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือโรคฉี่หนู เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน2017-09-05
ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการป้องกันกำจัดยุงลายได้รับเชิญนำแสดงผลงานนวัตกรรมในกิจกรรม "Thailand Research Week มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ครั้งที่12 และแสดงแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ห้องประชุมรัฐสภา 15 สิงหาคม 25602017-08-16
ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25602017-08-09
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับมิถุนายน 25602017-06-23
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤษภาคม 25602017-06-09
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก2017-06-09

ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2016-12-29

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-12-23
รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
เปิดบริการ "การตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการ Real-time PCR" 2015-08-03

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

คลังความรู้

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 โครงการ IEIP-EID (Laboratory-based EID Surveillance)


  


ระบบสารสนเทศ สวส

ระบบการลงข่าวสารภายใน
ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณ
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ระบบสารสนเทศการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งานระบบ

  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของฝ่าย
  สำหรับผู้วิเคราะห์
  สำหรับผู้รับรอง
  FAQ คำถามที่พบบ่อย
  บันทึกการทำงานที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือข้อผิดพลาด

ซีไอโอ


กฏหมายและข้อบังคับ

  นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
   พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
   ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ฉบับลงนาม)

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

Download logo 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
สถิติการเข้ารับชม

LINK

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

องค์การอาหารและยา
WHO 
thailandmedicalhub

สวทช
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ


More