สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand


ขอเชิญชวน ผู้ส่งตัวอย่าง / รับผลตรวจวิเคราะห์ / ห้องปฏฺิบัติการ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบรับ-ส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLabPlus) ที่ URL: http://ilabplus.dmsc.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์การให้บริการแบบออนไลน์!!! // สวส. เชิญชวนห้องปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test คลิ๊กตอบแบบสำรวจ !!!

Fact Sheet

ดูทั้งหมด

Connections

Twitter

Facebook

YouTube

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
268607
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก