สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07

เตือนภัย แมลงมีพิษ2018-04-20
การกำจัดยุงด้วยการควบคุมทางชีววิธี สารสกัดจากพืช และวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-04-20
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรทา อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2018-01-30
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)2017-12-18
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2017-11-20
เตือนภัยสุขภาพ : การเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทยกับโรคมือเท้าปาก2017-11-20
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้2017-11-20
อันตราย ?? ที่แฝงมากับฟองน้ำและแผ่นใยขัดล้างจาน2017-11-20
ความเป็นจริงของโรคมือเท้าปากในประเทศไทย2017-10-19
โรคแผลบูรูลี อัลเซอร์ (Buruli ulcer)2017-10-02

ดูทั้งหมด...ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี


ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา


SEARCH หาใน WEB :

 

คลังความรู้เอกสารเผยแพร่


วิดีทัศน์เผยแพร่


มุมจัดการความรู้ KM

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-01-05

การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2016-12-29
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29

ดูทั้งหมด...

วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ดูทั้งหมด...

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการให้บริการ
แบบขอรับบริการเชื้อจุลินทรีย์
ช่องทางรับข้อเรื่องร้องเรียน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบค้นหาการบริการตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ

Download เอกสารการตรวจวิเคราะห์

คู่มือการเก็บตัวอย่างและการส่งตรวจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2018-07-16
คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏาน ดูงานด้านห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 25612018-07-04

"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง" (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4) ในวันที่ 26 เมษายน 25612018-05-21
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management) วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑2018-05-16
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 25-27 มีนาคม 25612018-04-11
กิจกรรมปีใหม่ 2561สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุสข2018-01-15
โครงการอบรม เรื่อง พรบ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2017-12-29

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นวัตกรรมกำจัดไข่และลูกน้ำยุงลาย LEO-TRAP (รายการเดิมหน้าปฎิรูป ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)2018-03-15
กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้าวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ2018-03-13
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมป้องกันยุงลาย ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2561 ทาง TNN2(Ture Vision784)2018-01-22

การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤศจิกายน 25602017-12-07
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก LeO-Trap นวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลาย2017-09-25
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลชนะเลิศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 25602017-09-15
งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม วันที่ 11 กันยายน 25602017-09-12

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

 

ซีไอโอ

รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
การบริหารด้าน ICT
ข่าวสารจากซีไอโอ
ปฎิทินกิจกรรมซีไอโอ


LINK
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคองค์การอาหารและยาWHO  thailandmedicalhub
สวทชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ