สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand


ขอเชิญชวน ผู้ส่งตัวอย่าง / รับผลตรวจวิเคราะห์ / ห้องปฏฺิบัติการ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบรับ-ส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLabPlus) ที่ URL: http://ilabplus.dmsc.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์การให้บริการแบบออนไลน์!!! // สวส. เชิญชวนห้องปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test คลิ๊กตอบแบบสำรวจ !!!

Fact Sheet

ดูทั้งหมด

กิจกรรมสถาบันฯ

บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (วันที่ 13 มกราคม 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ "รายการรู้สู้ภัย Don?t Panic " เรื่อง ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอน
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NIH) ครั้งที่ 2/2565

ดูทั้งหมด

Connections

Twitter

Facebook

YouTube

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
238942
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก