สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH FACT SHEET

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07

เตือนภัย แมลงมีพิษ2018-04-20
การกำจัดยุงด้วยการควบคุมทางชีววิธี สารสกัดจากพืช และวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-04-20
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรทา อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2018-01-30
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)2017-12-18
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2017-11-20
เตือนภัยสุขภาพ : การเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทยกับโรคมือเท้าปาก2017-11-20
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้2017-11-20
อันตราย ?? ที่แฝงมากับฟองน้ำและแผ่นใยขัดล้างจาน2017-11-20
ความเป็นจริงของโรคมือเท้าปากในประเทศไทย2017-10-19
โรคแผลบูรูลี อัลเซอร์ (Buruli ulcer)2017-10-02

ดูทั้งหมด...

           

 

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง" (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4) ในวันที่ 26 เมษายน 25612018-05-21
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management) วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑2018-05-16
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 25-27 มีนาคม 25612018-04-11

กิจกรรมปีใหม่ 2561สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุสข2018-01-15
โครงการอบรม เรื่อง พรบ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2017-12-29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 25602017-12-07
การตรวจเยื่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐2017-10-27
สวส. ร่วมใจ ถ่ายทอดความรู้ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 25602017-09-25

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นวัตกรรมกำจัดไข่และลูกน้ำยุงลาย LEO-TRAP (รายการเดิมหน้าปฎิรูป ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)2018-03-15
กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้าวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ2018-03-13
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมป้องกันยุงลาย ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2561 ทาง TNN2(Ture Vision784)2018-01-22

การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤศจิกายน 25602017-12-07
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก LeO-Trap นวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลาย2017-09-25
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลชนะเลิศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 25602017-09-15
งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม วันที่ 11 กันยายน 25602017-09-12
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือโรคฉี่หนู เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน2017-09-05
ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการป้องกันกำจัดยุงลายได้รับเชิญนำแสดงผลงานนวัตกรรมในกิจกรรม "Thailand Research Week มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ครั้งที่12 และแสดงแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ห้องประชุมรัฐสภา 15 สิงหาคม 25602017-08-16
ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25602017-08-09

ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-01-05

การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2016-12-29
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-12-23
รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

คลังความรู้

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 โครงการ IEIP-EID (Laboratory-based EID Surveillance)


  


ระบบสารสนเทศ สวส

ระบบการลงข่าวสารภายใน
ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณ
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ระบบสารสนเทศการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งานระบบ

  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของฝ่าย
  สำหรับผู้วิเคราะห์
  สำหรับผู้รับรอง
  FAQ คำถามที่พบบ่อย
  บันทึกการทำงานที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือข้อผิดพลาด

ซีไอโอ


กฏหมายและข้อบังคับ

  นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
   พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
   ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2561
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ฉบับลงนาม)
ผลการดำเนินการตามแผน ประจำปี 2560

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 
        
Download logo 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
สถิติการเข้ารับชม

LINK

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

องค์การอาหารและยา
WHO 
thailandmedicalhub

สวทช
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ


More